Scener i Bergslagen

I spåren av bergsbruk formas idag nya berättelser om Bergslagen. Kulturmiljöerna fylls av nya verksamheter och möjligheter. Här har gruvan blivit en chokladfabrik, järnmalmsvallen en cykelled, skogen ett skafferi, hyttan en teaterscen och maskinrummet en konsthall. Det är en spännande kontrast som inte minst skapar en extra dimension till upplevelsen.

I det här uppdraget har vi tillsammans med fotograf Frida Edlund arbetat vidare med Destination Bergslagen och format ett kampanjmaterial som placeras sig mitt i omställningen och visar på all den kraft som vilar i det skiftet. Art direction, projekt- och produktionsledning är några av arbetsmomenten.

Behind the scenes