Evelyn

Studieförbundet Kulturens gjorde en omorganisering och startade upp en ny fristående musikverksamhet. Vi hjälpte till med att forma det nya varumärket och kommunikationsstrategier kring detta. Allt från namngivning till grafisk profil, webbdesign, kommunikation i sociala medier, trycksaker och profilartiklar.