Prioritet: Minoritet

Visuellt koncept och grafisk form till Västerbottens Museums satsning Prioritet: Minoritet. Syfte är att vara ett metodrum för insamling av saknade berättelser och en plats för kunskap om de fem nationella minoriterna. Det visuella konceptet bygger på det faktum att Västerbottens Museum saknar berättelser och föremål tillhörande de fem nationella minoriteterna. Rummet finns till för att alla människor i Västerbotten skall ha möjlighet att finna sin historia i museets samlingar och arkiv. Vårt uppdrag omfattar visuellt koncept, rumslig gestaltning, grafisk form av skyltar, digital plattform, m.m. Bilder från rummet fotograferade av Petter Engman/Västerbottens Museum.

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image