Tänka tillsammans

Handboken som gör highfives till alla barn och guidar pedagoger i normkritiskt likabehandlingsarbete i förskolan! Uppdraget innefattar art direction, grafisk form, originalproduktion och produktionsledning.